logo

ابریمنت

قیمت گذاری

مدل محاسبه هزینه‌ها در ابریمنت به صورت Pay As You Go است. مدل پرداخت Pay As You Go یا پرداخت بر اساس مصرف ، یک سیستم پرداخت است که در آن شما بر اساس میزان استفاده و مصرف خود، هزینه می‌پردازید. در این مدل، هزینه‌ها به صورت لحظه‌ای و بر اساس مقدار و استفاده شما از محصول، محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، شما تنها باید برای مقداری که استفاده می‌کنید هزینه پرداخت کنید، بدون اینکه نیاز به پیش پرداخت مبلغ ثابت یا اشتراک ماهانه داشته باشید. با استفاده از مدل پرداخت Pay As You Go، شما از انعطاف بیشتری برای استفاده از محصول برخوردارید، که به طور کلی اقتصادی‌تر و منطقی‌تر است، به خصوص اگر نیازمندی‌ها و مصرفتان متغیر است.

سرور ابری (IaaS)


هزینه یک ساعت (تومان)هزینه یک ماه معادل 30 روز (تومان)
یک گیگابایت حافظه تصادفی (RAM)11985000
یک هسته پردازنده (CPU)188135000
یک گیگابایت دیسک (SSD)75000
یک گیگابایت دیسک (HDD)32100
هزینه تک IP عمومی10676000
هزیته بیش از یک IP عمومی213153000

کانتینر ابری (PaaS)


هزینه یک ساعت (تومان)هزینه یک ماه معادل 30 روز (تومان)
یک گیگابایت حافظه تصادفی (RAM)11985000
یک هسته پردازنده (CPU)188135000
یک گیگابایت دیسک (SSD)75000
یک گیگابایت دیسک (HDD)32100

دیتابیس ابری (DBaaS)


هزینه یک ساعت (تومان)هزینه یک ماه معادل 30 روز (تومان)
بسته برنزیمحاسبات (RAM و CPU)521375000
ذخیره‌سازی (Disk)4230000
بسته نقره‌ایمحاسبات (RAM و CPU)1044751000
ذخیره‌سازی (Disk)210151000
بسته طلاییمحاسبات (RAM و CPU)20881500000
ذخیره‌سازی (Disk)420302000

ترافیک


ترافیک آپلود و دانلود (IaaS و PaaS)هر گیگابایت (تومان)
ترافیک زیر 500 گیگابایترایگان
ترافیک از 500 گیگابایت تا 2 ترابایت800
ترافیک از 2 تا 5 ترابایت1000
ترافیک بالاتر از 5 ترابایت700